İş Hukuku

Çalışan – işveren ilişkisinin sağlıklı yürümesi; hem iki tarafın başarısı ve memnuniyeti için, hem de toplumun istikrarı ve refahı için kilit önemdedir. Buna karşın çalışanla işveren arasındaki güven bağının giderek zayıfladığını görmekteyiz. Çalışanlar fazla mesai ücreti, kıdem tazminatı gibi haklarının zâyi olmasından çekinmekte, işverenler ise yoğun ve haksız taleplerden şikâyet etmektedir. Karşılıklı sorunlar neticesinde iş davaları patlama noktasına ulaşmış, mahkemeler son derece ağır bir iş yükü altında ezilmiştir. Arabuluculuk mekanizması kurularak bu yük azaltılmış ise de, sorun kaynağından çözülebilmiş değildir.

OTTO Avukatlık ve Arabuluculuk olarak İş Hukuku alanındaki ilke ve uygulamalarımız şu şekildedir;

İş Hukuku - Çalışanlar Yönünden

Çalışanlar Yönünden

Öncelikle çalışanla ayrıntılı bir mülâkat gerçekleştirerek çalışma koşulları hakkında gerekli bilgileri toplamaktayız. Ardından bu bilgileri analiz ederek, kendisinin durumuna uygun olan hukuki çözüm yollarını izah etmekteyiz. Çalışanın talep ve beklentileri doğrultusunda, alternatif hukuki uyuşmazlık çözüm yollarını ve uzlaşı kültürünü önceleyerek, uyuşmazlığın çözümü için gerekli adımları atmaktayız. Tüm bu süreçte avukatlığın meslek etiği çerçevesinde, talep ve iddialarımızın gerçeğe dayanmasına ve delillendirilebilir olmasına azami özen göstermekteyiz.

İşverenler Yönünden

Tecrübemize göre Türkiye’de işverenlerin İş Hukuku anlamında yaşadığı sorunların temel kaynağı, bu alanın yeterince önemsenmemesidir. İşverenler maliye ve vergi alanlarına son derece dikkat etmekte, ama işçi özlük dosyalarının hukuka uygun hazırlanması ve takibi işini gözden kaçırmaktadır. Bu sebeple çalışanın hakkını vermiş olsalar da bunu mahkeme önünde ispatlayamamaktadır. Gerekli önleyici çalışmalar yapılmadığından, bir kısım çalışanların haksız ve abartılı taleplerine cevap verme noktasında âciz kalınmaktadır.

Buna çözüm olarak öncelikle işverenliğin İş Hukuku anlamındaki çalışmalarını analiz ederek eksikleri tespit etmekte, ardından bu çalışmaların hukuka uygun hâle getirilmesini sağlamaktayız. İnsan kaynakları ve muhasebe birimlerine gerekli eğitim ve dokümanları sunarak, özlük dosyalarının sağlıklı bir zeminde ve düzenli takibini sağlamaktayız. Çalışanların hak ve alacaklarının temin edilmesi konusunda gerekli bildirimlerde bulunmaktayız. Ancak bu yollarla huzurlu ve verimli bir iş ortamı doğacak ve işverenliğin davalar neticesinde ortaya çıkacak mağduriyeti en aza indirilecektir.

İş Hukuku - İşverenler Yönünden