Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Kapsamında Aydınlatma Metni

1. GİRİŞ

Otto Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu (“Otto”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem veriyoruz. Otto, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) kapsamında işe alım süreçleri, doğrudan müvekkil müdahalesinin bulunmadığı hallerde sağladığı hukuki hizmetler, fiziksel ve elektronik ortam güvenliği gibi sınırlı hallerde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni;

 • www.ottohukuk.com (“Web Sitesi”) adresimizi ziyaret eden kişilere,
 • Müvekkillerimize ve müvekkil adaylarına,
 • Hukuk büromuza staj başvurusu yahut iş başvurusu yapan ilgililere,
 • Hukuk büromuz ile telefon ve e-posta başta olmak üzere çeşitli yöntemler ile irtibata geçen diğer kişilere yönelik hazırlanmış olup sayılan kişiler/kişi grupları hakkındaki kişisel verilerin nasıl toplandığını, kullanıldığını, 3.kişiler ile paylaşım hususunu ve verilerinizin nasıl işlendiğini açıklamaktadır.

2. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ, HANGİ AMAÇ İLE İŞLİYORUZ?

2.1. İşlenen Kişisel Veri Türleri

Sunucularımız ve elektronik cihazlarımız gibi otomatik yöntemler ile evrak arşivlerimiz gibi otomatik olmayan ve fakat bir veri kayıt sisteminin parçası olan yöntemlerle aşağıdaki kişisel verilerinizi toplayabiliriz. Otto tarafından işlenen kişisel veri grupları şöyledir:

 • Kimlik ve iletişim verileri: İsim/soyisim, telefon numarası, adres, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri.
 • Özel nitelikli kişisel veriler: Sınırlı hallerde, size verdiğimiz belirli bir hizmet için gerekli ya da yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olduğu ölçüde, yalnızca tarafınızca sağlanması kaydıyla, yürürlükteki mevzuat kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanabilen bilgiler.
 • 3. kişilere ilişkin veriler: Müvekkillerden müşterileri, çalışanları veya müvekkil tarafından bilinen kişilerle ilgili olarak elde edilen kişisel veriler, fatura detayları, ödeme geçmişi ve müvekkil geri bildirimleri.
 • Cihaz verileri: Bilgisayar İnternet Protokolü (IP) adresi, tek cihaz tanımlayıcısı (UDID), bir cihaza bağlı diğer veriler ile Web Sitemizin kullanımı hakkında diğer veriler.

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Web Sitesi Ziyaretçileri

Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin IP adreslerini, kullanıcı verilerini sınıflandırmak ve değerlendirmek, web sitesi analitiği ve iyileştirmeleri için ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacı ile web sitesinin özellik ve fonksiyonlarının nasıl kullanıldığını anlamak üzere işlemekteyiz. Kanun’un 5/2 (f) maddesi kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki nedeni ile işlemekteyiz.

Müvekkillerimiz

Müvekkillerimizin kişisel verileri ya da kurumsal müvekkillerimizin temsilcilerinin/ yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri, müvekkillerimiz ile yürütmekte olduğumuz danışmanlık hizmeti ya da dava süreçleri çerçevesinde, müvekkillerimize hizmet verilmesi ve müvekkillerimizin temsil edilmesi amaçlarıyla, müvekkillerimiz ile vekalet ilişkisi kurulması ya da hizmet sözleşmesi akdedilmesi ve görevlerin ifa edilmesi kapsamında Kanun madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Müvekkil Adayları

Tarafımızdan hizmet almak için teklif isteyen müvekkil adayları ile kurumsal müvekkil adaylarının temsilcilerinin/yetkililerinin/çalışanlarının ve meslektaşlarımızın kişisel verileri bu kişiler ile iletişim kurulması amacıyla amacıyla Kanun’un 5/2 (f) maddesi kapsamında temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Stajyer ve Çalışan Adayları

İşe alım ve gelişim süreçlerinin yönetimi ile tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklere uymak amacıyla işlenmektedir. Söz konusu veriler, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması kaydıyla tabi olduğumuz hukuki yükümlülükleri yerine getirmek ve Kanun’un 5/2 (f) maddesi kapsamında, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlenmektedir. Stajyer ve çalışan adaylarına yönelik Aydınlatma Metni’ne www.ottohukuk.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

3. ÇEREZLER

Web Sitemiz üzerinde çerez ve benzer teknolojiler (“Çerezler”) kullanılabilir. Çerezler, Web Sitemize ziyaretlerinizde tarayıcınız üzerinden sabit diskinizde depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web Sitemizde kullanılan Çerezlerde genellikle hiçbir kişisel veri saklanmaz, kural olarak sadece anonim veri sağlar. Çerez politikamız hakkında detaylı bilgi almak için www.ottohukuk.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI VE YURTDIŞINA AKTARIMI

Düzenleyici kurumların veya kamu otoritelerinin talepleri veya yasal olarak uygulanabilir herhangi bir talebe ya da herhangi bir mahkeme celbi, mahkeme kararı veya başka türlü yasal talebe uymak amacıyla kişisel verileri paylaşacağımızı bildirmek isteriz. Ayrıca, yasal haklarımızı, mülkiyet hakkımızı ve güvenliğimizi veya diğer kişilerin menfaatlerini ya da başkalarının haklarını, mülkiyet haklarını ve güvenliğini sağlamak veya korumak ya da yasal taleplere karşı savunmak için kişisel verileriniz paylaşılacaktır. Bunun yanında, elektronik ortamdaki yazışmalar için kullanmakta olduğumuz sunucular yurtdışında bulunmaktadır. Bize internet sitesi üzerinden veya doğrudan eposta aracılığı ile ulaştığınız ve kişisel veri sağladığınız hallerde, kişisel verilerinizi yurt dışına iletmiş olursunuz. İnternet sitesi üzerinden veya e-posta ile bize ulaşmayı tercih etmemeniz halinde ofis telefonumuzdan bize ulaşmanız mümkündür.

Kişisel verileriniz Web Sitemizi ziyaret etmeniz, Web Sitemizin veri güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde ve bu amaçlar ile sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişiler (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri, e-posta sağlayıcıları vb.), hizmet sağlayıcılar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Belirtmek isteriz ki işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hususlar yalnızca Web Sitemiz için geçerlidir. Web Sitemizde yer alan bağlantılar aracılığı ile başka sitelere bağlanmanız durumunda, başka sitelerin gizlilik uygulamaları ya da içerikleri konusunda herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Eğer başka bir siteye bağlandıysanız veya herhangi bir yolla ziyaret ettiyseniz, söz konusu sitede yer alan gizlilik politikalarını incelemenizi tavsiye ederiz.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?

Hatırlatmak isteriz ki Kanun madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen şartlara uygun şekilde, [email protected] adresine e-posta göndererek veya aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak bize iletebilirsiniz.

Adres: Osmaniye Mahallesi Kireç Ocağı Yolu Sokak Origin Bakırköy Sitesi A Blok No: 5 Daire: 6 Bakırköy / İSTANBUL