Aile & Boşanma Hukuku

Aile & Boşanma Hukuku, sebepleri ve sonuçları bir yana; toplumsal hayatımızda ayrılık ve boşanmalar artık evlilikler kadar sıradan hâle gelmeye başlamıştır. Sorunlar uzun süre biriktikten sonra açılan boşanma davaları sıklıkla, karşılıklı öç alma ve diğerine zarar verme süreçlerine dönüşmektedir. Ülkemizde yargı süreçleri yıllara yayıldığından, kazananı olmayan bu savaş daha da yıkıcı olmaktadır. Çiftlerin yanı sıra en büyük zararı ise, büyük bir psikolojik yük altında ezilen çocuklar görmektedir. Boşanmaların bu yıkıcı etkileriyle yaygınlaşması, kaçınılmaz olarak toplumsal zemini de aşındıracaktır.

Psikolojik destek başta olmak üzere her çözüm yolu denendikten sonra eğer boşanma kaçınılmaz hâle geldiyse, süreci en az hasarla noktalamak için etkili hukuki danışmanlık hayati önem taşımaktadır.

Otto Avukatlık ve Arabuluculuk olarak, insan hayatının en zorlu süreçlerinden biri olan ayrılık ve boşanma süreçlerinde, insani değerler ve meslek etiği çerçevesinde gerekli hukuki desteği sunmaktayız. Bu çerçevede; öncelikle müvekkillerimizle evlilik süreçleri ve sorunları üzerinde bir görüşme gerçekleştirmekte, yaşanan sorunların hukuk alanına yansımaları konusunda kendilerine gerekli bilgilendirmeleri yapmaktayız. Kaçınılmaz olarak boşanma kararı alınması hâlinde ise uzlaşı kültürünü önceleyerek, tarafların bu süreci en az zararla, kendilerine ve karşı tarafa olan saygılarını kaybetmeden tamamlaması için çaba ortaya koymaktayız. Tüm bu süreçlerde hem tarafların hem de çocukların ortak menfaatini gözetmekteyiz.

Vurgulamak isteriz ki; Aile & Boşanma Hukuku alanındaki avukatlık hizmetini, etik değerleri hiçe sayarak, müvekkilin duygusal ve haksız taleplerinin uygulayıcısı olmak şeklinde ele almamaktayız. Tecrübemiz bize, Aile & Boşanma Hukuku alanında haksız ve saldırgan kararların son tahlilde karar vericiye de büyük zararlar verdiğini göstermektedir.

Bu çerçevede, müvekkillerimizin Aile & Boşanma Hukuku uyuşmazlıklarını en az zararla ve haklarını temin ederek sonuçlandırmak için gerekli hukuk hizmetini sunmaktayız.