Arabuluculuk

“Seni mahkemelerde süründürürüm” diyen kaç kişi, karşı tarafla birlikte kendisinin de sürüneceğini hesaplar? Cevap verelim; çok az kişi bu hesabı yapar.

Ancak “seni mahkemelerde süründürürüm” diyen insanların haklı olduğu bir nokta vardır; dava, genellikle süründüren bir uyuşmazlık çözüm yoludur.

Uyuşmazlıkları dava yoluyla çözmek genellikle oldukça zahmetli, masraflı ve risklidir. Büyük zaman kaybına yol açar.

Bu sebeple, alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan arabuluculuk; hızlı, ekonomik, kontrolü taraflarda olduğu için risksiz ve öngörülebilir bir çözüm yoludur. Hepsinden önemlisi, yeni gerginlikler ve düşmanlıklar yaratmak yerine, mevcut sorunları küçülten veya ortadan kaldıran bir yöntemdir.

Otto Avukatlık ve Arabuluculuk, hem dava şartı arabuluculuk hem de ihtiyari arabuluculuk işlemlerini gerçekleştirir.

Otto Avukatlık ve Arabuluculuk, arabuluculuk faaliyetinin;

– Türkiye’de oturması ve kökleşmesi, yaygınlık ve bilinirlik kazanması, etkin bir çözüm yolu olma özelliğini koruması,

– Usulüne ve etik ilkelere uygun şekilde yapılması,

– Salt hukuki bir süreç olarak görülmeyip, etkin psikolojik yöntemlerle ve çabalarla desteklenmesi

Konularında ilkesel bir duruş ve samimi bir çaba ortaya koyar.