Hakkımızda

Güven

ilkesi doğrultusunda sürecin başında ayrıntılı bilgilendirme yapıyor, her işlemimizi yazılı kayıt altına alıyor, attığımız her adımın hesabını iş sahibine veriyoruz.

Disiplin

ilkesi çerçevesinde çalışmalarımızı etkin, düzenli ve sistemli şekilde ilerletiyoruz.

Şeffaflık

ilkesi doğrultusunda düzenli olarak iş sahiplerini bilgilendiriyor, hukuki süreçlerine ilişkin soru ve sorunlarını gerek yazılı gerekse sözlü olarak tatmin edici biçimde cevaplıyoruz.

Kamuoyunda yargı sistemine ve hukuk insanlarına duyulan güven, dramatik şekilde azaldı. Hukuki süreçler yıllarca sürüyor, insanları maddi ve manevi anlamda tüketen bir hâl alabiliyor. Bunun neticesi de maalesef ailelerin ve yeni nesillerin mutsuzluğu, işçilerin haklarını alamaması, ekonominin yapı taşı olan şirketlerin büyümemesi yahut sona ermesi oluyor.

Bu manzarada, yargının kurucu unsuru olan ve “profesyonel hak savunucusu” olan avukatlara çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Hukuki süreçleri boyunca gerek şirketlerin gerekse yurttaşların en yakın ve en güvenilir yoldaşı olan avukatların, yıkılmakta olan güveni tekrar ayağa kaldırması gerekiyor.

Otto Avukatlık ve Arabuluculuk olarak güven, disiplin ve şeffaflık ilkeleriyle çalışıyoruz. Etkili bir hukuki danışmanlık ve yönlendirmeyle birçok meselenin hukuki soruna dönüşmeden çözümünü sağlamayı; kaçınılmaz olarak sorunlar ortaya çıktığında ise en az zarar ve en yüksek faydayla sürecin sonlandırılmasını hedefliyoruz. Tarafları uzlaştırmak başta olmak üzere alternatif hukuki yolları önemsiyoruz. “Geciken adalet adalet değildir” ilkesi çerçevesinde uzun yargı süreçlerinden hem müvekkillerimizi korumayı, hem de yargı sistemini rahatlatmayı amaçlıyoruz.

Profesyonellik ve sorumluluk bilinciyle, birçok engelin aşılacağına samimiyetle inanıyoruz.

Saygılarımızla,
Otto Avukatlık ve Arabuluculuk