Kariyer

Otto Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu’na yapacağınız iş ve staj başvurularınız için, [email protected] adresini kullanabilirsiniz. Başvuru öncesinde aşağıdaki aydınlatma metnini okuyunuz.

 

STAJYER VE ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. İşbu Aydınlatma Metni, iş başvuru ve işe alım süreçleri kapsamında bize sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizi, Otto Avukatlık ve Arabuluculuk olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) kapsamında nasıl işlediğimizi açıklamaktadır.

Kişisel verilerinizi, iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, işleme alınması, değerlendirilmesi ve genel işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle iletişime geçilmesi amacıyla, meşru menfaatlerimize dayanarak işlemekteyiz. İş başvurunuz olumsuz sonuçlandığı takdirde, bilgilerinizi KVKK’ye uygun olarak makul bir süre boyunca saklayacağız. Kişisel verileriniz ayrıca, ilerleyen dönemde sizin için uygun olabileceğini düşündüğümüz açık pozisyonlar olması durumunda sizinle tekrar irtibata geçilmesi amacıyla kullanılabilir. Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Otto Avukatlık ve Arabuluculuk olarak, ofisimize veya internet sitemize yaptığınız ziyaretler sırasında, fiziksel veya çevrimiçi başvuru formları, yüz yüze görüşmeler ve benzeri sözlü, yazılı ya da elektronik vasıtalarla aşağıdaki bilgileri toplamaktayız:

  • Adınız, soyadınız, doğum yeri ve tarihi, medeni hali,
  • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
  • Özgeçmiş bilgileri, diploma ve mesleki eğitim bilgisi gibi özlük verileriniz,
  • İş başvurunuz kapsamında hakkınızda talep edebileceğimiz diğer bilgiler.


Kişisel verilerinizi işlerken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Üçüncü bir kişi hakkında bize bilgi sağlamadan önce (örneğin acil durumda iletişim kurulacak kişinin iletişim bilgileri), söz konusu kişiyi KVKK kapsamında usulüne uygun olarak bilgilendirmeniz ve gerekiyorsa verilerinin işlemesi için rızasını almanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bu kapsamda işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesinde bulunan haklara sahip olduğunuzu ve haklarınıza ilişkin detaylı bilgiye www.ottohukuk.com sitesinde bulunan kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin aydınlatma metninden erişebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen şartlara uygun şekilde, [email protected] adresine e-posta göndererek veya aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak bize iletebilirsiniz.

Adres: Osmaniye Mahallesi Kireç Ocağı Yolu Sokak Origin Bakırköy Sitesi A Blok No: 5 Daire:6 Bakırköy/İSTANBUL